ชิปปิ้ง (Shipping) คืออะไร?

"ชิปปิ้ง" (Shipping) คืออะไร?

          ตัวแทนนำเข้า-ส่งออกของหรือสินค้าต่าง ๆ คอยดำเนินการทางด้านเอกสาร ผ่านการดำเนินพิธีการศุลกากร ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ พิกัดอัตราฏาษีของที่นำเข้าหรือส่งออก ทั้งนี้ชิปปิ้งจะช่วยลดปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุอันเกิดมาจากการไม่รู้ระเบียบพิธีการ

          ในการส่งสินค้าเพียงไม่กี่ชิ้น การดำเนินการพิธีการศุลกากรด้วยตัวเองอาจจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่หากคุณต้องส่งสินค้าจำนวนมากและมีสินค้าที่หลากหลายชนิด จะต้องทำเอกสารรายเอียดสินค้าต่าง ๆ มากมาย เพราะสินค้าแต่ละประเภทมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันไป ต้องมีการระบุรายละเอียดที่ชัดเจนทุกชิ้น เพื่อให้สินค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างรวดเร็วและสินค้าถึงมือผู้รับอย่างตรงเวลา

          ชิปปิ้งจะทำการตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าหากมีการผิดพลาดจะส่งกลับไปให้ทางลูกค้าแก้ไข หลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วชิปปิ้งจะจัดทำใบขนสินค้าเพื่อประกอบการผ่านพิธีการ และทำการตรวจปล่อยสินค้า เพื่อที่จะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงปลายทางสำหรับสินค้านำเข้า


การนำเข้า-ส่งออกสินค้า จะมีรายการเอกสารดังนี้

รายการเอกสารสำหรับการนำเข้า

    1. Commercial Invoice
    2. liacking List
    3. B/L (Bill of lading)
    4. D/O (Delivery Order)
    5. เอกสารประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่างๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet),
        อย.(อาหารและยา), สมอ.(มาตราฐานอุตสาหกรรม), C/O Form (เอกสารยืนยันถิ่นกำเนิด) เป็นต้น


รายการเอกสารสำหรับการส่งออก

    1. Commercial Invoice
    2. Packing List
    3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ เช่น MSDS (Material safety data sheet),
        อย.(อาหารและยา), สมอ.(มาตราฐานอุตสาหกรรม), C/O Form (เอกสารยืนยันถิ่นกำเนิด) เป็นต้น
    4. รายการเอกสารทั้งหมดนี้เป็นแค่รายการเอกสารนำเข้าส่งออกที่ใช้กันบ่อย ๆ ทั่วไป


         เพราะฉะนั้นแล้ว ชิปปิ้ง จึงเป็นเหมือนตัวกลางที่จะมาช่วยจัดการเรื่องต่าง ๆ ในการส่งออกของคุณง่ายขึ้น เพราะบริษัทชิปปิ้งส่วนใหญ่จะเชี่ยวชาญในด้านการจัดการพิธีศุลกากร ทำให้คุณไม่ต้องมานั่งกังวลว่าทำเอกสารครบถูกต้องหรือไม่ สินค้าจะออกจากศุลกากรได้มั้ย หรือถ้าติดขัดจะแก้ไขอย่างไร เพราะบริษัทชิปปิ้งมืออาชีพจะเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องนี้ให้คุณได้อยู่แล้ว


ที่มา : www.convergent-interfreight.com